UAB “Green Admin” pradėjo įgyvendinti projektą UAB „GREEN ADMIN“ E-komercijos modelio diegimas

UAB „Green Admin“ pradėjo įgyvendinti projektą UAB „GREEN ADMIN“ E-komercijos modelio diegimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – sukurti elektroninę platformą, kurioje visi procesai būtų skaitmenizuojami, informacija būtų lengvai prieinama klientams (t.y. butų gyventojams), apmokėjimai būtų vykdomi tiesiogiai per platformą, susirinkimai būtų organizuojami nuotoliniu būdu.

Projekto bendra vertė –31 860,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-03-15